Sandra Müllerová

Master's thesis

Metodika budování a údržby závislých datových tržišť

Methodology of development and maintanance of dependent data marts
Abstract:
Práce je zaměřena na oblast integrovaných datových skladů a zejména pak na jejich podmnožinu -- datová tržiště. Hlavními cíli této práce je návrh metodiky vývoje a údržby závislých datových tržišť a ověření využitelnosti metodiky v praxi v reálné organizaci. První část práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů. Je zaměřena zejména na vymezení pojmu Business Intelligence, data warehousing a datová …more
Abstract:
The thesis is primary focused on the integrated data warehouse, particularly on a subset -- dependent data marts. The main objectives of this thesis are design the methodology of development and maintenance of dependent data marts and verification methodology usefulness in the real organization. The first part deals with the theoretical definition of terms. It focuses particularly on the definition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: Ota Novotný
  • Reader: Barbora Tomášková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33582

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic