Bc. Martina Sprušilová

Diplomová práce

Asistent pedagoga na ZŠ u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Assistant of teacher at an elementary school for children with special educational needs
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá prací asistenta pedagoga u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem této práce bylo poskytnout teoretické informace o asistentu pedagoga a jeho podpoře při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na běžných základních školách. A tyto teoretické poznatky byly porovnány s pohledy a názory na práci oslovených asistentů pedagoga.
Abstract:
This dissertation describes the work of the teaching assistant working with the children with special educational needs. The aim of this work is to give the theoretical information about the teaching assistant and his support given to the children with special educational needs in ordinary primary schools. These theoretical information were compared with the points of view and opinions of the teaching …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele