Ing. Pavel John

Bakalářská práce

Řízení nákladů a jejich kalkulace

Costs management and their calculation
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá řízením nákladů a jejich kalkulací. Popisuje systém řízení nákladů a jeho vliv na výkonnost podniku. Kalkulace a systém řízení nákladů patří mezi nejdůležitější procesy zajišťující efektivní chod podniku. Přesná konstrukce systému kalkulace nákladů a jeho následné zavedení do podnikové praxe vede k přesnému řízení nákladů. Přesnější systém řízení nákladů zvyšuje výkonnost …více
Abstract:
This bachelor’s work deals with costs management and their calculation. The work describes the cost management system and its influence on company performance. Calculations and costs management system are one of the important processes on reservation of company efficiency. Exact construction of cost calculation system and his resulting introduction to the business practice leads to exact cost proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Josef Šiman
  • Oponent: Ing. Jan Kříž, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance