Theses 

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses – Bc. Hana Humpolíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Humpolíková

Diplomová práce

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses

Influence of Selected Motivational Strategies on English Learners in Company Courses

Anotace: Cílem této práce je zjistit, zda je možné zvýšit motivaci dospělých studentů, budeme-li se řídit určitými motivačními strategiemi. Autorka se zaměřuje na vliv vybraných motivačních strategií v konkrétním firemním kurzu angličtiny a pokouší se zjistit počáteční motivaci účastníků kurzu a srovnat ji s výslednou motivací po tříměsíčním používání daných strategií.

Abstract: The aim of the thesis is to discover if it is possible to increase the adult learners' motivation by pursuing certain motivational strategies. The author focuses on the influence of selected motivational strategies in a particular company English course and attempts to reveal the initial motivation of the course participants and compare it with the resulting motivation after a three-month employment of the strategies.

Keywords: adult education, vzdělávání dospělých, motivation, motivace, motivational strategies, motivační strategie, firemní kurz angličtiny, company English course, Robert C. Gardner

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Linda Nepivodová
  • Oponent: M.A. James Edward Thomas

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:48, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz