Ing. Igor Tjutčev

Bakalářská práce

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy

Evaluation on unprofitable organization on the basic financial analysis
Anotace:
Tématem práce je hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy. Vzhledem k tomu, že pracuji v ekonomickém úseku nestátní příspěvkové organizace, zvolil jsem k hodnocení tuto formu neziskové sféry. Práce je rozdělena do dvou části, z nichž první, teoretická, popisuje neziskový sektor obecně s důraznějším zaměřením na jednu z jejich forem, příspěvkovou organizaci. Dále pojednává o významu …více
Abstract:
The theme of the thesis is the evaluation of non-profit-making organizations on the basis of a financial analysis. According to the fact that I work in an economic department of a non-state allowance organization, I chose this form of non-profit area for evaluation. The work is divided into two parts. The first, theoretical, describes the non-profit sector in general with focus on one of the forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Stanislava Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní