Theses 

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy – Ing. Igor Tjutčev

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Ing. Igor Tjutčev

Bachelor's thesis

Hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy

Evaluation on unprofitable organization on the basic financial analysis

Abstract: Tématem práce je hodnocení neziskové organizace na základě finanční analýzy. Vzhledem k tomu, že pracuji v ekonomickém úseku nestátní příspěvkové organizace, zvolil jsem k hodnocení tuto formu neziskové sféry. Práce je rozdělena do dvou části, z nichž první, teoretická, popisuje neziskový sektor obecně s důraznějším zaměřením na jednu z jejich forem, příspěvkovou organizaci. Dále pojednává o významu, cílech a metodách finanční analýzy s jejich modifikaci pro potřeby neziskového sektoru. Druhá, praktická část, posuzuje hodnoty dosažené metodami finanční analýzy dvou příspěvkových organizací stejného zaměření a srovnatelných parametrů. Na základě získaných hodnot je provedeno jejich vyhodnocení a vzájemná komparace. Na závěr je provedeno závěrečné hodnocení organizací a návrhy doporučení, které by měly být uskutečněny.

Abstract: The theme of the thesis is the evaluation of non-profit-making organizations on the basis of a financial analysis. According to the fact that I work in an economic department of a non-state allowance organization, I chose this form of non-profit area for evaluation. The work is divided into two parts. The first, theoretical, describes the non-profit sector in general with focus on one of the forms – the allowance organization. This part also deals with the meaning, aims and financial analysis methods with their modifications for the requirements of the non-profit sector. The second, practical, judges values reached by the finacial analysis methods of two allowance organizations with the same focus and comparable parametres.

Keywords: Dotace, Finanční analýza, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Zdroje financování, Subsidy, Financial analysis, Balance sheet, Profit and loss account, Financial resources

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 11. 2010
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Stanislava Čížková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/6/2019 11:52, Week 26 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz