Bc. Pavlína Hrdinová

Diplomová práce

Lázeňský cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu

Spa turism and its impact on regional development
Anotace:
Diplomová práce si klade za úkol analyzovat vztah mezi lázeňským cestovním ruchem a rozvojem příslušného regionu. Práce se v teoretické části zabývá teorií lázeňského cestovního ruchu, jeho významem a historií. Odkrývá nedostatky současného stavu lázeňství v České republice a dotýká se aktuálních problémů lázeňství, řízeného Ministerstvem zdravotnictví a Zdravotními pojišťovnami. Uvádí nové trendy …více
Abstract:
This dissertation aims to analyze the relationship between the spa tourism and the development of the relevant region. The theoretical part contains theory of spa tourism , its meaning and history. It reveals the shortcomings of the current state of spas in the Czech republic and touches on current spa issues managed by the Ministry of Health and health insurance companies. It presents new trends in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrdinová, Pavlína. Lázeňský cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionu. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj: Urbanismus