Theses 

Vedení sekce fundraising při realizaci 22. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 – BcA. Vendula Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

BcA. Vendula Svobodová

Bakalářská práce

Vedení sekce fundraising při realizaci 22. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012

Head of the section Fundraising during the management of the 22nd year of International festival of theatre schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012

Anotace: Projektová dokumentace absolventského výkonu pojednává o záměrech a dosažených cílech divadelního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, projektového záměru a závěrečné zprávy. Na úplném začátku dokumentace je popsán festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER a jeho aktuální 22. ročník. Projektový záměr stanovuje projektové cíle, aktivity a výstupy sekce Fundraising. Závěrečná zpráva hodnotí dosažené cíle a porovnává plán stanovený v záměru s dosaženou realitou projektu. Na závěr uvádí doporučení pro další festivalové ročníky.

Abstract: Project documentation of the graduate´s performance deals with the intents and achieved goals of the SETKANI / ENCOUNTER festival. The work is divided into two main parts , the project plan and final report. At the very beginning of documentation the SETKANI / ENCOUNTER festival is described in the current 22nd course The project plan sets out the project objectives, activities and outputs of the Fundraising section. The final report evaluates achieved goals and compares the aims set out in the project plan with the project reality. In the conclusion presents recommendations for the next festival courses

Klíčová slova: firemní fundraising, divadelní festival, SETKÁNÍ/ENCOUNTER, projekt, enterprise´s fundraising, theatre festival, project

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/f038k/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz