Theses 

Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie – Kristýna BERKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kristýna BERKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie

Analysis of unemployment and labour market in selected countries of the European union

Abstract: Předložená práce je zaměřena na situaci na trzích práce ve vybraných zemích Evropské unie. Cílem práce je zmapovat vývoj míry zaměstnanosti a nezaměstnanosti a porovnat tyto ukazatele se stanovenými cíli strategie zaměstnanosti Evropské unie, tzn. Lisabonská strategie do roku 2010 a Evropská strategie zaměstnanosti v rámci programu Evropa 2020. Práce se také dotýká různých přístupů ke státní politice zaměstnanosti, výdajů na politiku zaměstnanosti a její financování prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Následně jsou také definovány další faktory, které ve vybraných zemích ovlivňují problematiku zaměstnanosti, nezaměstnanosti a obecně situaci na místních trzích práce.?

Abstract: The bachelor thesis is focused on the situation of the labour market in selected countries of the European Union. The aim is to monitor the development of the employment and unemployment rates and to compare these with the targets in employment strategy established by the European Union. That means Lisbon strategy till 2010 and European employment strategy within the Europe 2020 programme. This thesis also concerns various approaches to labour market policies, labour market policies expenditure and its financing by European social fund in selected countries. Subsequently, there are also other factors defined, which influence the issues of employment, unemployment and the situation of the local labour markets generally.

Keywords: nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, zaměstnanost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012
  • Accessible from:: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavla Divišová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47686 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

BERKOVÁ, Kristýna. Analýza nezaměstnanosti a trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 02:53, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz