Bc. Michaela Bartková

Diplomová práce

Offshore finančné centrá a medzinárodné finančné trhy

Offshore Financial Centers and International Financial Markets
Abstract:
The aim of my work is to show the advantages, benefits, difficulty keeping offshore and emphasize their importance, the use of confrontation with the views of illegal activities. The first chapter deals with the theoretical basis and offshore financial centers. In the thesis are competitive offshore centers according to the Index of global financial centers based on instrumental factors and the online …více
Abstract:
Cieľom práce je poukázať na výhody, prínosy, náročnosť vedenia offshore a zdôrazniť ich význam a využitie v konfrontácii s názormi nelegálnej činnosti. Prvá kapitola práce sa zaoberá teoretickými východiskami finančných centier a offshore. V diplomovej práci sa hodnotí konkurencieschopnosť offshore centier podľa indexu globálnych finančných centier vychádzajúceho z inštrumentálnych činiteľov a online …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK