Ing. Miloš Fišar, Ph.D.

Disertační práce

Atributy korupčního chování v souboru laboratorních experimentů

Attributes influencing corrupt behavior in series of laboratory experiments
Anotace:
Disertační práce představuje výzkum korupce s využím metod experimentální ekonomie. Zaměřuji se na různé aspekty úplatkářství v laboratorním prostředí. Cílem práce je prozkoumat různé atributy ovlivňující korupční chování a zvýraznit komplexnost korupce. První část práce definuje korupci a metody experimentu v ekonomii. Druhá část se skládá ze tří kapitol, z nichž každý představuje různý laboratorní …více
Abstract:
In this doctoral thesis, I present research on corruption using methods of experimental economics. I focused on different aspects of bribery in laboratory experiments. The goal of the thesis is to provide evidence of different attributes that influence the corrupt behavior of economic agents and highlight the complexity of corruption. The first part of the thesis introduces the economics of corruption …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: PhD Tommaso Reggiani, doc. Ing Jana Péliová, PhD., Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta