Ing. Miloš Fišar, Ph.D.

Doctoral thesis

Atributy korupčního chování v souboru laboratorních experimentů

Attributes influencing corrupt behavior in series of laboratory experiments
Abstract:
Disertační práce představuje výzkum korupce s využím metod experimentální ekonomie. Zaměřuji se na různé aspekty úplatkářství v laboratorním prostředí. Cílem práce je prozkoumat různé atributy ovlivňující korupční chování a zvýraznit komplexnost korupce. První část práce definuje korupci a metody experimentu v ekonomii. Druhá část se skládá ze tří kapitol, z nichž každý představuje různý laboratorní …more
Abstract:
In this doctoral thesis, I present research on corruption using methods of experimental economics. I focused on different aspects of bribery in laboratory experiments. The goal of the thesis is to provide evidence of different attributes that influence the corrupt behavior of economic agents and highlight the complexity of corruption. The first part of the thesis introduces the economics of corruption …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2018
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: PhD Tommaso Reggiani, doc. Ing Jana Péliová, PhD., Ing. Mgr. Maroš Servátka, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta