Michaela Vlková

Bakalářská práce

The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.

Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza věrnostního programu společnosti Roto stavební elementy s.r.o. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá marketingovými a komerčními komunikacemi, popisuje jednotlivé formy komerčních komunikací. Druhá kapitola se detailně zaměřuje na sales promotion jako formu komerční komunikace. Nejvíce pozornosti je přitom věnováno věrnostním programům. Třetí …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the loyalty program of the company Roto stavební elementy s.r.o. The work is divided into three chapters. The first chapter deals with the marketing and commercial communications, describes the various forms of commercial communications. The second chapter focuses in detail on sales promotion as a form of commercial communication. Most attention is devoted to loyalty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25700