Mgr. Terezie Škarecká

Bachelor's thesis

Mixed Blood Children of Eurasian Descent in India and Britain 1750-1950

Mixed Blood Children of Eurasian Descent in India and Britain 1750-1950
Abstract:
Cílem této práce je přiblížení osudu dětí dvojí krve v Indii a Británii, které se narodily díky míšení ras mezi anglickými vojáky a indickými ženami za doby, kdy Indie byla hlavní kolonií Británie. Toto míšení se datuje od roku 1750 do 1850, převážně za vlády Východoindické společnosti v Indii. Tato práce mapuje historii těchto vztahů od jejich počátku až do současnosti. Dále pak se zabývá Euro-Asijskou …more
Abstract:
The aim of this thesis is to discuss the fate of the children of mixed blood in India and Britain. Those children were born due to the mixing of races between English soldiers and Indian native women. That was in the time when India was the main British colony. This mixing of races is dated back from 1750 till 1850 during the ruling of the East India Company. This work maps the history of these relationships …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta