Bc. Simona Tomanová

Diplomová práce

Role přípravné třídy ve výchovně vzdělávacím procesu u dětí se sociálním znevýhodněním v kontextu vzdělávání dětí cizinců

Role preparatory classes in the educational process for underprivileged children in the context of education of foreign children
Anotace:
TOMANOVÁ, S. Role přípravné třídy ve výchovně vzdělávacím procesu u dětí se sociálním znevýhodněním v kontextu vzdělávání dětí cizinců Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, 2014. Diplomová práce, 88 stran, 6 příloh. Vedoucí diplomové práce - doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Diplomová práce se věnuje problematice předškolní vzdělávání dětí cizinců v přípravné …více
Abstract:
TOMANOVÁ, S. Role preparatory classes in the educational process for underprivileged children in the context of education of foreign children Brno: Masaryk University, Pedagogy faculty, department of special education, 2014. Diploma thesis, 88 pages, 6 annexes. Diploma Thesis Supervisor - doc. Dr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. This thesis deals with the issue of pre-school education for children of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta