Bc. Michaela VILDOVÁ

Diplomová práce

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky v České republice

Positive and negative aspects of introduction of an Electronic Registration of Sales to small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je zhodnotit přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky. Teoretická část práce se zabývá malými a středními podniky, které jsou charakterizovány v první kapitole. Následující kapitola rozebírá problematiku daňových úniků v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Dále je přiblížen systém evidence tržeb v České republice. Na teoretickou …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the positive and negative aspects of the introduction of the electronic registration of sales to small and medium-sized enterprises. The theoretical part of the thesis deals with a characteristic of small and medium-sized enterprises that are introduced in the first chapter. The following chapter examines the issue of tax evasions in connection with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VILDOVÁ, Michaela. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky v České republice. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management