Bc. Michaela VILDOVÁ

Master's thesis

Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky v České republice

Positive and negative aspects of introduction of an Electronic Registration of Sales to small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Abstract:
Cílem práce je zhodnotit přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky. Teoretická část práce se zabývá malými a středními podniky, které jsou charakterizovány v první kapitole. Následující kapitola rozebírá problematiku daňových úniků v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Dále je přiblížen systém evidence tržeb v České republice. Na teoretickou …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the positive and negative aspects of the introduction of the electronic registration of sales to small and medium-sized enterprises. The theoretical part of the thesis deals with a characteristic of small and medium-sized enterprises that are introduced in the first chapter. The following chapter examines the issue of tax evasions in connection with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Hruška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VILDOVÁ, Michaela. Přínosy a negativa zavedení elektronické evidence tržeb na malé a střední podniky v České republice. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management