Vojtěch FRANTÍK

Bakalářská práce

Nutriční aspekty syrové stravy

Nutrition Aspects of Raw Food
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je poukázat na významnost syrové stravy a její vliv na zdravotní stav. Dalším cílem je také zdůraznit nutriční rozdíly syrové a vařené stravy a možné následky nutričního podvyživení. V práci je obsaženo, proč je strava upravována a jak úprava působí na stravitelnost. Je zde také uveden přehled všech nutrientů, vitaminů a minerálních látek a jejich doporučené dávky.
Abstract:
The aim of this thesis is to refer significance of raw food and its influence on health condition. Further aim is also the importance of nutrition differences between raw food and cooked food and possible consequences of nutrition deficiency. This work contains reasons, why is food cooked and how its effect on digestibility. There is also a overview of all nutrients, vitamins and minerals and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2011
Identifikátor: 22679

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRANTÍK, Vojtěch. Nutriční aspekty syrové stravy. Bzenec, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii