Mgr. Darina Divínová

Master's thesis

Postoupení pohledávek do zahraničí, jejich započtení a vymáhání v rámci Evropské unie

Cross-border Assignment of Claims, set-off and recovery within the European Union
Abstract:
Cílem této diplomové práce je analýza smluvně postoupené pohledávky, která vznikla z českého, tj. čistě vnitrostátního, smluvního vztahu a byla postoupena na osobu, jež má sídlo v jiném členském státě Evropské unie. Tato práce má dále za cíl analyzovat možnosti postupníka ohledně nakládání s postoupenou pohledávkou s důrazem na započtení přeshraničních pohledávek a vybrané způsoby vymáhání přeshraničních …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze a voluntary assignment of claim that arose from the Czech, i.e. purely national, legal relationship and was assigned to a person who is established in another member state of the European Union. This diploma thesis also aims to analyze assignee's possibilities of handling with the assigned claim. Particular attention will be paid to set-off and selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2018
  • Supervisor: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta