Bc. Yevgeniy Glibka

Bachelor's thesis

Comparison of Labour and Conservative governments' approaches towards the Israeli-Palestinian Peace Process in 1945 - 1956

Comparison of Labour and Conservative governments' approaches towards the Israeli-Palestinian Peace Process in 1945 - 1956
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá britskou zahraniční politikou v regionu Blízkého východu se zaměřením na britsko-izraelské vztahy. Je obecně známo, že Britský mandát Palestina představoval důležitý aspekt v rámci formování regionu Blízkého východu, jak ho známe dnes. Hlavním cílem práce je analyticky porovnat britský přístup v regionu za vlády labouristické strany a konzervativní strany. Tato práce …viac
Abstract:
This bachelor's thesis deals with British foreign policy in the Middle Eastern region with focus on British-Israeli relations. It is generally known that British Mandate for Palestine represented an important period within formation of Middle East region as we know it today. The thesis` main aim is to analytically compare British approach within the region under Labour and Conservative governments …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedúci: Mgr. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií