Bc. Ondřej ZNOJIL

Diplomová práce

Komparace horních komor v asymetrickém bikameralismu: Česká republika, Velká Británie a Rakousko

Comparison the second Chamber in asymmetrical bicameralism: Czech Republic, United Kingdom and Austria
Anotace:
Hlavním tématem diplomové práce je komparativní případová studie tří typů horních komor v asymetrickém bikameralismu.Jedná se o britskou Sněmovnu lordů, rakouskou Spolkovou radu a český Senát. Jednotlivé případové studie představují různé typy horních komor v asymetrickém bikameralismu.Cílem práce je potvrdit hlavní výzkumnou otázku práce: Včechny komparované země mají důvod k ustanovení asymetrického …více
Abstract:
The main theme of this work is analysis of three type of upper chamber in asymmetric bicameralism. Between these upper chambers pertains British House of Lords, Czech Senate and Austrian Federal Council. The work tries to verify the main thesis that all three type of upper chamber are relevant to political system which they represent. Second thesis of this paper works with assumption that Czech Senate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38975

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZNOJIL, Ondřej. Komparace horních komor v asymetrickém bikameralismu: Česká republika, Velká Británie a Rakousko. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická