Bc. Michaela Divišová

Diplomová práce

Povědomí, postoje a chování mladých spotřebitelů v rámci tzv. surveillance economy

Awareness, attitudes and behaviour of young consumers within so called surveillance economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Povědomí, postoje a chování mladých spotřebitelů v rámci tzv. surveillance economy“ je zkoumání vlivu povědomí a postojů k dohledu na chování mladých spotřebitelů v České republice a určení vlivu demografických ukazatelů na tyto faktory. Teoretická část se věnuje vysvětlení podstaty tzv. surveillance economy a specifikům chování spotřebitele ve společnosti pod dohledem se …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Awareness, Attitudes and Behaviour of Young Consumers within so called Surveillance Economy“ is the study of the influence of awareness and attitudes towards the surveillance on the behaviour of young consumers in the Czech Republic and determination of impact of demographic indicators on these factors. The theoretical part deals with the explanation of the essence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta