Aleš HAVRÁNEK

Bakalářská práce

Vytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacích

Creation of a set of examples for PLCs used in the intelligent electrical installations
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vytvoření sady příkladů pro PLC vyuţívaných v inteligentních elektroinstalacích. Práce se věnuje a vymezuje problematiku inteligentních domů a pojmy jako je inteligentní elektroinstalace, řídicí prvky a tvorba učebních pomůcek. V práci jsou prezentovány vybrané prvky, které lze ovládat a automatizovat. Dále práce obsahuje praktické ukázky jednotlivých systémů. Výsledkem …více
Abstract:
The theme of this bachelor´s thesis is the creation of a set of examples for PLCs used in intelligent electro-installations. The thesis focuses on and defines the problems of intelligent homes and on vocabulary such as intelligent electro-installation, control elements, and the creation of learning tools. The thesis presents selected elements, which are controllable and may be automated. It also contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVRÁNEK, Aleš. Vytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacích. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika