Theses 

Vytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacích – Aleš HAVRÁNEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika

Aleš HAVRÁNEK

Bakalářská práce

Vytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacích

Creation of a set of examples for PLCs used in the intelligent electrical installations

Anotace: Tématem této bakalářské práce je vytvoření sady příkladů pro PLC vyuţívaných v inteligentních elektroinstalacích. Práce se věnuje a vymezuje problematiku inteligentních domů a pojmy jako je inteligentní elektroinstalace, řídicí prvky a tvorba učebních pomůcek. V práci jsou prezentovány vybrané prvky, které lze ovládat a automatizovat. Dále práce obsahuje praktické ukázky jednotlivých systémů. Výsledkem práce je navrhnutí a otestování sady příkladů pro ovládání vzorového domu.

Abstract: The theme of this bachelor´s thesis is the creation of a set of examples for PLCs used in intelligent electro-installations. The thesis focuses on and defines the problems of intelligent homes and on vocabulary such as intelligent electro-installation, control elements, and the creation of learning tools. The thesis presents selected elements, which are controllable and may be automated. It also contains practical examples of individual systems. The findings of the thesis contain suggestions and assessments of sets of examples for the control of an exemplary home.

Klíčová slova: inteligentní dům, inteligentní elektroinstalace, domácí automatizace, PLC, cvičebnice, Foxtrot

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33310 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HAVRÁNEK, Aleš. Vytvoření sady příkladů pro PLC využívaných v inteligentních elektroinstalacích. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 05:01, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz