Bc. Tomáš Tauer

Diplomová práce

Registrace a vizualizace časových sérií MRI dat

Registration and Visualization of MRI Time-Series Data
Anotace:
Práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro registraci časových sérií snímků z magnetické rezonance. Analyzuje formáty obrazů, které se v medicíně používají, detailně pak rozebírá standard DICOM, který je dnes používaný nejčastěji. Práce probírá různé typy registrací a zkoumá obecné postupy, které se při registraci obrazu uplatňují.
Abstract:
The thesis deals with design and implementation of application for registration and visualization of MRI time-series. It analyses common medical image formats and examines the most frequently used DICOM standard in more detail. The thesis discusses different kinds of image registrations and examines the image registration process.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Javorník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu