Sylva Nováková, DiS.

Bakalářská práce

Krajské zdravotnické operační středisko - prvek kritické infrastruktury

Regional Medical Operations Center - an element of critical infrastructure
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje identifikaci možných prvků ohrožení, ovlivňující činnost zdravotnického operačního střediska. Je rozdělena na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část popisuje především legislativní rámec spojený s činností zdravotnického operačního střediska, jako prvku kritické infrastruktury. Praktická část se zabývá analýzou rizik, které by mohly způsobit částečnou …více
Abstract:
The bachelor thesis identifies possible threat saffecting operation of EMS dispatch center. Thesis is divided in two parts, first one -theoretical, second one -practical. The theoretical part of thesis primarilydescribesa legalframeworkof EMS dispatch center operations in relation to theelementsofcriticalinfrastructure. The practical part of thesis describes risks analysis that could causepartlyor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS