David ZAJÍC

Bakalářská práce

Dějiny křesťanské liturgie (Formování křesťanské liturgie v prvních třech stoletích)

History of Christian Liturgy (Formation of Christian Liturgy in the first three centuries)
Anotace:
Práce se věnuje vysvětlení pojmu liturgie, hlavně pak její pozici v křesťanské církvi. Detailněji přibližuje vybrané liturgické svátosti a úkony. Práce je založena na studii odborné literatury věnující se nejstarším křesťanským pramenům.
Abstract:
The thesis is dedicated to explanation of the concept of the liturgy, especially its position in the Christian Church. Some sacraments and liturgical acts are described in closer detail. The thesis is based on the study of literature devoted to the oldest Christian sources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAJÍC, David. Dějiny křesťanské liturgie (Formování křesťanské liturgie v prvních třech stoletích). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/