Vladimír POVOLNÝ

Diplomová práce

Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení přechodné vlády

Komparace českého ústavního systému s jinými státy střední Evropy

The procedure from resignation of a government to its appointment with a focus on the action of a transitional government.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá instituty demise a jmenování vlády v ústavách České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Porovnává tento soubor právních norem a postup ústavní úpravy při těchto ústavních situacích v ČR vůči vyjmenovaným státům střední Evropy. Podrobněji se pak věnuje také institutu vlády v demisi, jejímu postavení a pravomocem oproti vládě, která vykonává své …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the institutes of a resignation and an appointment of a government in the constitutions of the Czech Republic, Hungary, Germany, Poland, Austria and Slovakia. It compares this set of laws and constitutional process in these constitutional situations in the Czech Republic in relation to the countries listed in Central Europe. In detail, it also dedicates the institute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Pezl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POVOLNÝ, Vladimír. Postup od demise vlády k jejímu jmenování se zaměřením na působení přechodné vlády. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo