Tereza Dvorská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Spirituální potřeby a sociální opora klientů domova pro seniory z perspektivy sociální práce

Anotace:
Absolventská práce se zabývá spirituálními potřebami a sociální oporou z hlediska sociální práce se seniory v prostředí domova pro seniory. Práce je rozčleněna na čtyři základní oblasti: sociální práce a senioři, domovy pro seniory, spirituální potřeby a sociální opora. Tato práce slouží ke shrnutí základních relevantních pojmů, teorií i empirických bádání z uvedených oblastí. Absolventskou práci může …více
Abstract:
The graduation thesis deals with spiritual needs and social support from the point of view of social work with seniors in the environment of a retirement home. The thesis is divided into four basic areas: social work and older adults, homes for seniors, spiritual needs, and social support. The thesis aims to summarize the basic relevant concepts, theories and empirical studies for the above mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: ThLic. Jakub Doležel, Th.D.
  • Oponent: ThLic. Michal Umlauf

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc