Bc. Yvonne Exlerová

Bachelor's thesis

L'emploi du texte littéraire dans la didactique de la langue française

The usage of a literary text in the didactics of the French language
Abstract:
Annotation The bachelor thesis "L'emploi du texte littéraire dans la didactique de la langue française" is dealing with the using of a literary text in the education of french language. The bachelor thesis focuses on these acivities: the reading with understanding, the practising the wordage and the working with the illustrations and with the map. The main goal of this thesis is to motivate students …more
Abstract:
Anotace Bakalářská práce "L'emploi du texte litteraire dans la didactique de la langue française" pojednává o využití literárního textu ve výuce francouzského jazyka. Bakalářská práce je zaměřena na následující aktivity: čtení s porozuměním, procvičování slovní zásoby, práci s ilustracemi a s mapou. Cílem této práce je motivovat žáky k četbě klasické literatury s pomocí vybraných aktivit, které jim …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - French Language

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.