Tomáš MORÁVEK

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Studentský dům v Plzni

Design of the building and preparation of project documentation - Student house in Pilsen
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním Studentského domu v Plzni pro stavební povolení dle vyhlášky č. 63/2013 Sb. Stavba by měla sloužit především studentům a usnadnit jejich studium na Západočeské univerzitě. Objekt je navržen jako monolitický železobetonový skelet, který se půdorysně dá přirovnat k obdélníku. Hlavním cílem této práce je navrhnout dispoziční, stavebnětechnické a konstrukční řešení …více
Abstract:
This work deals with draft and elaboration of a Student House in Pilsen for a purpose of a building permit according to Decree No. 63/2013 Col. This building should serve especially to students and should facilitate their study at the University Of West Bohemia. The building is designed as monolithic reinforced concrete skeleton, which ground plan could be compared to a rectangle. The main target of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Staňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORÁVEK, Tomáš. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Studentský dům v Plzni. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/