Bc. Viviana Bordásová

Bakalářská práce

Prezentace ideálu ženské krásy západní společnosti ženskými časopisy a vliv jeho zobrazování

Presentation of the feminine beauty ideal in Western society and its impacts
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ideálem krásy ženy v západní společnosti, jeho zobrazováním v ženských časopisech a vlivem tohoto zobrazování na společnost. Práce popisuje ideálně krásnou ženu a její obraz v ženských časopisech od začátku 20. století až po současnost s využitím především knih Mýtus krásy od Naomi Wolf a Třetí žena Gillese Lipovetskyho. Dnešní ideál krásy ženy charakterizují především dva …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the ideal of women's beauty in the Western society, its depiction in women's magazines and the influence of this depiction on the society. This work describes the ideally beautiful woman and her portrayal in women's magazines since the beginning of the 20th century till the present day, by the use of The Beauty Myth by Naomi Wolf and The Third Woman by Gilles Lipovetsky …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alica Rétiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií