Mgr. Anežka Sharma, Ph.D.

Disertační práce

Hodnocení genotoxicity chemických látek u dermální, inhalační a dietární expozice

Genotoxicity assessment of chemical compounds in dermal, inhalation and dietary exposure
Anotace:
Lidská populace je exponována řadě chemických látek obsažených v prostředcích denní potřeby. Přitom některé z nich mohou způsobovat poškození DNA, která mohou vyústit v nevratné změny v lidských buňkách a zapříčinit tak řadu onemocnění. Proto je zcela zásadní se cíleně věnovat studiem fyzikálně-chemických vlastností, mechanismů účinku genotoxických látek, identifikaci zdrojů těchto látek, transportu …více
Anotace:
elkové toxicity, hodnocení toxicity frakce rozpustné ve vodě a biologicky dostupné frakce kontaminantů. Veškeré prezentované metody a přístupy disertační práce jsou aplikovatelné pro hodnocení genotoxického potenciálu chemických látek a kontaminantů, kterým jsme denně exponování ve vnitřním i venkovním prostředí. Výsledky disertační práce přinášejí překvapivé informace týkající se genotoxicity a hodnocení …více
Abstract:
Humans are regularly exposed to a range of toxic chemicals present in the environment and consumer products. Many of these chemical compounds may cause DNA damage, which can result in non-reversible changes in human cells and cause several human health issues. Concerning this, it is important to study their physico-chemical properties, mechanisms of action, chemical fate and sources, and their possible …více
Abstract:
th risks.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Oponent: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., RNDr. Mária Dušínská, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta