Bc. Markéta Křečková

Diplomová práce

Vnímání soukromí na sociální síti Instagram pohledem uživatelů

Perception of privacy in Instagram social network: users' perspective
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit, jaké motivy vedou uživatele k užívání sociální sítě Instagram a zejména jak může tato síť ovlivnit postoj uživatelů k soukromí. Cílem teoretické části je shrnutí poznatků z obecné teorie o sociální síti Instagram, jakožto součásti života nejen mladé generace, a definování funkcí a možností využití Instagramu. O Instagramu budu hovořit jako o fenoménu …více
Abstract:
The aim of this master‘s thesis is to find out which motives lead the user to use social network Instagram and especially how this network can affect the attitude of users to privacy. The aim of the theoretical part is a summary of the knowledge from the general theory about the social network Instagram, as a part of the life of young generation, but not only of them, and the definition of functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta