Bc. Lukáš Chylek

Bakalářská práce

Daňové podvody na DPH v obchodě mezi zeměmi EU

VAT Frauds in the Trade between EU Countries
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou daňových podvodů na dani z přidané hodnoty v oblasti obchodu mezi členskými zeměmi Evropské unie. Práce je zaměřena především na kolotočové podvody a na podvody založené na fingovaném dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie. Cílem práce je tyto podvody popsat a vysvětlit principy jejich fungování a dále také představit a zhodnotit účinnost nástrojů …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of value added tax frauds in trade between member countries of the European Union. The thesis focuses mainly on carousel frauds and frauds that are based on fake delivery of goods to another member country of the European Union. The goal of the thesis is to describe these frauds and to explain their mechanics and at the same time to present and evaluate the effectiveness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta