RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Disertační práce

Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy

Fast Level Set-Like Algorithms in Fluorescence Microscopy
Anotace:
Nedávný pokrok u fluorescenčních mikroskopů s vysokým rozlišením a fluorescenčních barviv umožňuje molekulárním biologům pozorovat subcelulární struktury, jako jsou chromozómy nebo dokonce jednotlivé proteiny či geny, a studovat dynamiku různorodých intracelulárních a intercelulárních procesů. Nicméně výzkum v této oblasti je stále více závislý na automatizovaných nebo alespoň poloautomatizovaných …více
Abstract:
The recent development of high-resolution fluorescence microscopes and fluorescent dyes allows molecular biologists to observe subcellular structures, such as chromosomes or even individual proteins or genes, and study the dynamics of various intracellular and intercellular processes. However, the research in this field has become dependent increasingly on automated or at least semi-automated image …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Dr. Ing. Jan Kybic, Prof. Anders Heyden

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky