Mgr. Nikita Minin

Disertační práce

Post-Fukushima Discourse regarding Nuclear Energy in the European Union and its Implications

Post-Fukushima Discourse regarding Nuclear Energy in the European Union and its Implications
Anotace:
Tento výzkum se zaměřuje na postfukušimský diskurz o jaderné energii v EU (včetně Velké Británie) do konce roku 2019. Protože vazby mezi diskurzem a tvorbou politiky jsou v akademické literatuře dobře zavedeny, je nezbytné prozkoumat koncepty a aktéry, kteří ovládli jaderný diskurz po Fukušimě, s cílem zlepšit porozumění možné úlohy jaderné energie v EU. Tato práce vychází z tradice sociálního konstruktivizmusu …více
Abstract:
This research focuses on the post-Fukushima discourse regarding nuclear energy in the EU (including the UK) up to the end of 2019. Since the connections between discourse and policymaking are well established in the academic literature, it is crucial to explore concepts and actors that dominated the nuclear discourse after Fukushima with the goal of improving understanding of the possible role of nuclear …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií