Mgr. Michal Paulech

Master's thesis

Vojenská spolupráca krajín V4: Prípad V4 Battle Group

Military cooperation of the V4 countries: The case of V4 Battle Group
Abstract:
The thesis deals with the development of the military cooperation between the countries of the Visegrad Group (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) and their current plan to form the first Visegrad Battle Group, which will be provided for the needs of the EU in 2016. It analyzes the extent to which the V4 Battle Group will fullfil the current trend in the EU - Pooling and Sharing of military …more
Abstract:
Práca sa zaoberá vývojom vojenskej spolupráce medzi štátmi Vyšehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) a ich súčasným plánom vybudovať historicky prvý Vyšehradský Battle Group, ktorý bude poskytnutý pre účely EÚ v roku 2016. Analyzuje mieru, do akej V4 Battle Group naplní súčasný trend EÚ - Pooling & Sharing vojenských spôsobilostí. Práca sa zároveň zameriava na význam …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií