Bc. Kristýna Gazdová

Bachelor's thesis

Ab initio výpočty vlastností a stability sigma fází v soustavě Ni-V

Ab initio calculations of properties and stability of sigma phases in Ni-V system
Abstract:
Tato práce se věnuje ab initio výpočtům strukturních a magnetických vlastností binárních sigma fází obsahujících Ni a V ve dvou konfiguracích spolu s posouzením jejich stability. Zkoumány jsou také čisté sigma fáze Ni a V, stejně jako referenční stavy prvků (fcc Ni a bcc V). Data spočítaná v této práci zahrnují rovnovážné mřížkové parametry, vnitřní parametry, rovnovážné celkové energie a magnetická …more
Abstract:
This thesis deals with ab initio calculations of structural properties, magnetism and stability of binary sigma phases containing Ni and V in two configurations. Pure sigma phases of Ni and V are also analysed together with the elements in their standard states (fcc Ni and bcc V). The data obtained in this thesis include equilibrium lattice parameters, internal parameters, equilibrium total energies …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta