Bc. Pavla Bočková

Diplomová práce

Údržnost "raw" potravin

Shelf life of raw food
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá údržností a mikrobiologickou kvalitou raw potravin. V teoretické části je zpracována problematika raw stravy se zaměřením na faktory mající vliv na kvalitu a bezpečnost raw výrobků. Dále jsou zde blíže popsány suroviny, které se k výrobě raw produktů nejčastěji využívají a klíčový je zdravotní aspekt raw stravy, kterému se práce rovněž věnuje. Z hlediska bezpečnosti potravin …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the maintenance and microbiological quality of raw food. The theoretical part describes the issue of raw food with a focus on factors affecting the quality and the safety of raw products. There are also described the raw materials which are most often used for the production of these products and the thesis as well deals with the health aspects of raw food. From the point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
  • Oponent: Michal Kosař, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin

Práce na příbuzné téma