Bc. Jozef Mikušinec

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní pro vizualizaci simulací a experimentů na e-cyanobacterium.org

Graphical User Interface for Visualisation of Simulations and Experiments in E-cyanobacterium.org
Abstract:
The goal of this thesis is to modify the existing visualizer on the website e-cyanobacterium.org, or to design and implement its new version such that it will fulfill new requirements on its functionality and technical aspects. In the first part of the thesis, requirements for the visualizer are detailed. The second part compares several technologies that could be used to implement the visualizer. …více
Abstract:
Cieľom práce je upraviť existujúci vizualizátor na stránke e-cyanobacterium.org, alebo navrhnúť a implementovať jeho novú verziu tak, aby spĺňala nové požiadavky na jeho funkcionalitu a technické aspekty. V prvej časti práce sú detailne rozpracované požiadavky na novú verziu vizualizátora. Druhá časť práce porovnáva niekoľko technológií, ktoré by mohli byť použité na implementáciu vizualizátora. Tretia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. David Šafránek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matej Troják

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma