Mgr. Pavlína Koubová

Diplomová práce

Vývoj konzervování a restaurování textilu v 2. polovině 20. století v Československu

Development of textile conservation and restoration in the second half of the 20th century in Czechoslovakia
Anotace:
Diplomová práce dokumentuje vývoj konzervačních a restaurátorských technik u předmětů textilní povahy v 2. polovině 20. století. Shrnuje jednotlivé fáze vývoje oboru a hlavní myšlenky, které formovaly restaurátorské přístupy. Přibližuje významná pracoviště, jež se podílela na rozvoji oboru a uvádí jejich přínos a hlavní osobnosti, profesně spjaté s těmito institucemi. Hlavní část práce je složena z …více
Abstract:
The diploma thesis documents the development of conservation and restoration techniques for objects of a textile nature in the second half of the 20th century. It summarizes the various stages of development of the field and the main ideas that shaped the restoration approaches. It introduces the important workplaces that participated in the development of the field and lists their contribution and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Martin Hložek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Muzeologie

Práce na příbuzné téma