Bc. Martina Forstová

Master's thesis

Domácí násilí a jeho řešení orgány veřejné správy

The Domestic Violence as a Problem of Public Affairs
Anotácia:
Diplomová práce na téma „Domácí násilí a jeho řešení orgány veřejné správy“ je zaměřena na problémy s definováním domácího násilí a na analýzu domácího násilí jako právního problému z pohledu orgánů veřejné správy. Je zde řešena problematika domácího násilí z mezinárodního hlediska a také z pohledu vnitrostátních předpisů. Cílem práce je analyzovat konkrétní pravomoci orgánů veřejné správy a justičních …viac
Abstract:
This thesis on the topic of „The Domestic Violence as a Problem of Public Affairs“ is focused on problems with defining domestic violence and on the analyse of domestic violence as a legal problem from view of public authorities. There are solved problems of domestic violence from international aspects and also from view of national legislation. The goal of this thesis is analyze of the specific competence …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta