Michaela KLOCOVÁ

Bakalářská práce

Marketingová komunikace občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice

Marketing communications of civil organization Prázdninová škola Lipnice
Anotace:
Tato práce pojednává o marketingových komunikacích občanského sdružení Prázd-ninová škola Lipnice a o kurzu zážitkové pedagogiky iCan, jehož spoluorganizátorem byla i Prázdninová škola Lipnice. V teoretické části se práce zaměřuje na vymezení marketingu, marketingového a komunikačního mixu, dále na definici neziskového sektoru, jeho typolo-gii a na závěr také na specifikaci marketingových komunikací …více
Abstract:
This thesis deals with marketing communication of a civil organization Prázdninová škola Lipnice and with experiential pedagogy course called iCan, which was co-organized also by the Prázdninová škola Lipnice. In the theoretical part, the thesis focuses on the definition of marketing, marketing mix and communication mix, the definition of the non-profit sector, its typology and in the end also tries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 18754

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Marcela Göttlichová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOCOVÁ, Michaela. Marketingová komunikace občanského sdružení Prázdninová škola Lipnice. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe