Bc. Petr ŠAFRÁNEK

Diplomová práce

Elektronizace veřejné správy

Electronization of public sector
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil téma Elektronizace veřejné správy. Cílem práce je charakterizovat dosavadní vývoj elektronizace v České republice a případně poukázat na jeho nedostatky na příkladu Městského úřadu Vizovice. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na teoretickou a na ni navazující část praktickou. V teoretické části je vysvětlen smysl elektronizace a zavádění eGovernmentu v …více
Abstract:
The topic of my Master thesis is Electronization of public sector. The aim of this work is to sum up present development of electronization in the Czech Republic and eventually point out it´s deficiencies on example of Micipal office of Vizovice town. The whole work is devided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the meaning of electronization and implementing of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15693

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAFRÁNEK, Petr. Elektronizace veřejné správy. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj