Mgr. Petr Skácel

Bakalářská práce

Vývoj Conservative Party pod vedením Margaret Thatcherové

Evolution of the Conservative Party under Margaret Thatcher
Anotace:
Předmětem této případové studie je popis vývoje Konzervativní strany pod vedením Margaret Thatcherové. Klíčová část práce je věnována analýze politického a ideologického obratu Konzervativní strany ve zmíněné periodě v porovnání s obdobím poválečné konsensuální politiky. Autor rovněž popisuje důsledky, které tato změna měla pro interní vývoj strany, a jejich dopad na ostatní stranické subjekty.
Abstract:
The object of this case study is description of evolution of the UK Conservative Party under Margaret Thatcher. The key part is dedicated to analysis the about-face on a policy of Conservative Party and ideological change in the party during the period of leadership of Margaret Thatcher in comparison to the policy-making on post-war consensus. Author also desribes its consequences to the internal evolution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Politologie