Luo Yang

Diplomová práce

Influence of Trade Openness and RMB Exchange Rate Volatility on Inflation in China

Influence of Trade Openness and RMB Exchange Rate Volatility on Inflation in China
Anotace:
S pokračujícím vývojem globální hospodářské integrace se rovněž zrychluje proces čínské reformy tržního směnného kurzu a stále větší význam má dopad směnných kurzů na čínský hospodářský rozvoj. Zároveň Čína posílila spolupráci v oblasti zahraničního obchodu. Rovněž se prohlubuje stupeň obchodní otevřenosti Číny. Cílem této práce je prozkoumat vliv obchodní otevřenosti a volatility směnného kurzu na …více
Abstract:
As global economic integration continues to develop, China's exchange rate marketization reform process is also accelerating, and the impact of exchange rates on China's economic development has become more and more important. At the same time, China has increased foreign trade cooperation. The degree of China's trade openness is also deepening. The aim of this thesis is to investigate the influence …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Monika Šulganová
  • Oponent: Aleš Melecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava