Bc. Simona Hořicová

Diplomová práce

Transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ

The transformation of accounting profit to tax base
Anotace:
Autor: Simona Hořicová Název: Transformace účetního hospodářského výsledku na daňový základ Práce je zaměřena na metody zjištění účetního výsledku hospodaření a jeho úpravy na základ daně u podnikatelských subjektů vedoucích účetnictví. Transformace hospodářského výsledku na základ daně, samotný výpočet daňové povinnosti na konkrétním případu a návrh optimalizace daně z příjmu.
Abstract:
Author: Simona Hořicová Title: The transformation of accounting profit to tax base The work is focused on finding the methods of accounting profit and its adjustment to the tax base for natural and legal persons. The transformation of economic output to tax base, the calculation of tax liability for specific case and design optimization of income tax.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
  • Oponent: Ing. Vladimír Bobek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting