Petra VALEŠOVÁ

Bakalářská práce

Kytice z pověstí národních jako literární předloha (pokus o komparaci s filmovým zpracováním F. A. Brabce)

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá komparací baladické sbírky Kytice z pověstí národních autora K. J. Erbena s filmovým zpracováním režiséra F. A. Brabce. Obě díla jsou analyzována a následně porovnána. V textu se nachází zmínka o semaforské Kytice Jiřího Suchého a Ferdinanda Havlíka, dále je zde stručně komparován i Máj K. H. Máchy se stejnojmenným filmem Máj režiséra F. A. Brabce.
Abstract:
This bachelor's thesis tries to compare a ballad collection by Karel Jaromír Erben - "Kytice" with its film adaptation Kytice by F. A. Brabec. Both of these works were analyzed and then compared. There is mentioned Kytice by Jiří Suchý and Ferdinand Havlík, too. For next, there was compared Máj by Karel Hynek Mácha with its film adaptation Máj by F. A. Brabec.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALEŠOVÁ, Petra. Kytice z pověstí národních jako literární předloha (pokus o komparaci s filmovým zpracováním F. A. Brabce). Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk se zaměřením na vzdělávání