Klára Široká

Bakalářská práce

Daňové exekuce dle platné legislativy

Tax execution according to valid legislation
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Daňová exekuce dle platné legislativy vymezuje základní pojmy jako jsou např. daň, správa a správce daně, nedoplatek a další, které jsou základem pro pochopení celého principu daňové exekuce. Práce se zaměřuje na legislativní předpisy, které daňovou exekuci upravují. Další část této práce už se zaměřuje přímo na daňovou exekuci. Vysvětluje, že daňovou exekuci lze provést pouze …více
Abstract:
The bachelor thesis entitled Tax Execution according to valid legislation defines the basic terms such as taxes, tax administration and tax administrator, tax arrears and other terms necessary for understanding the whole principle of tax execution. The thesis focuses on the legal rules that regulate the tax execution. The next part of this work focuses directly on tax execution. It explains that tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Jonáková
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní