Martina Kvapilova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Získávání zaměstnanců a proces výběru zaměstnanců personální agenturou DEKRA

Anotace:
Tématem absolventské práce je získávání zaměstnanců a proces výběru zaměstnanců v personální agentuře DEKRA. Cílem je popsat tyto personální činnosti, porovnat je s postupy uváděnými v odborné literatuře a následně navrhnout doporučení vedoucí ke zkvalitnění procesu v organizaci. Teoretická část objasňuje klíčové pojmy týkající se této problematiky. Praktická část se zabývá charakteristikou společnosti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Jiří Vanderka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program / obor:
Personální řízení

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.